Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

 

V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte a zašlite tento formulár.

 

Predávajúci:.................................................................................................................

 

Kupujúci:......................................................................................................................Týmto oznamujem že odstupujem od zmluvy na tento tovar:.............................................................................................................................

 

Číslo objednávky:........................................................................................................

 

Dátum vytvorenia objednávky:...................................................................................

 

Popis tovaru:................................................................................................................

 

Dátum prevzatia tovaru:..............................................................................................

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa:.................................................................................

 

Číslo účtu/ kód banky:................................................................................................

 

Dôvod odstúpenia od zmluvy (nepovinné):..............................................................


Dátum:......................................   Podpis:......................................Údaj o predajcovi a všetky potrebné údaje nájdete v hlavičke daňového dokladu - faktúry.